ieder1 is anders | Jobcoaching

Jobcoaching |Re-integratie | Dagbesteding

Naar werk traject UWV

Naar Werk UWV-traject

Ieder1 is anders zet zich in om jou na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer terug naar werk te krijgen. Het UWV heeft hiervoor speciale trajecten en die zorgen er voor dat je hier extra hulp bij krijgt als dat nodig is.

Hoe werkt het?
We beginnen met een uitgebreide kennismaking om elkaar goed te leren kennen. We kijken naar jouw interesses, talenten en mogelijkheden. Verder kijken we wat je nodig hebt en of ieder1 is anders hierbij kan aansluiten. Als het kennismakingsgesprek positief verloopt dan wordt dit gemeld bij het UWV en gaan we onderweg.

We helpen je bij het zoeken naar passende werkgevers en werkplekken. Hierbij kijken we niet alleen naar vacatures maar vooral naar geschikte werkplekken en gaan dan in overleg met de werkgever of er mogelijkheden zijn.

We helpen je als het nodig is bij het schrijven van een passende sollicitatiebrief en Curriculum Vitae. Indien nodig doen we een update.

We gaan mee op sollicitatiegesprek of oefenen dit van tevoren zodat je zelfstandig op gesprek kan. Soms gaan we vooraf bij de werkgever langs om een goed beeld te krijgen van de werkplek de werkgever en zijn mogelijkheden om jou goed te kunnen begeleiden. Soms is de intentie er bij werkgevers wel maar ontbreekt het aan mogelijkheden, hier kunnen we dan over in gesprek om ook werkgevers te adviseren en hun te wijzen op de mogelijkheden die een bepaalde kandidaat heeft. Samen zoeken we naar de meeste geschikte mogelijkheid rekening houdend met alle omstandigheden.

Indien nodig helpen we je mee met administratieve taken die geregeld moeten worden voor het UWV. Dit kan ook zijn bewindvoering, gemeente of helpen we je met een aanvraag voor VOG of andere praktische zaken.

Proefplaatsing
Soms kan er nog een tussenstap nodig in de vorm van een proefplaatsing. Je kan dan al wel lekker aan de slag maar komt dan nog niet in dienst van de werkgever. Na de proefplaatsing ga je dan officieel van start bij de werkgever.

Coaching on the job
Een goede start is het halve werk echter kan het in de loop van de tijd ook prettig zijn om ondersteuning te krijgen. Ook hierbij kan ieder1 is anders jou helpen. We ondersteunen dan zowel werknemer als werkgever. We kijken wat goed gaat, helpen bij eventuele vragen, ondersteuning van administratieve zaken en hulp bij de diverse regelingen. Uiteindelijk is het doel om op termijn zonder jobcoach verder aan de slag te kunnen en te blijven.

© 2024 ieder1 is anders | Jobcoaching

Thema door Anders Norén