Vanuit jouw kern op zoek naar passend werk.


ieder1 is anders vindt dat iedereen de kans verdient om duurzaam werk te vinden wat bij hem of haar past. Hierbij gaan we op zoek naar de mogelijkheden van de werknemer maar kijken we ook uitvoerig naar de rol van de werkgever.  Niet alleen het werk moet passend zijn, ook de sfeer, mogelijkheden en visie van de werkgever zijn bepalende factoren voor het duurzaam laten slagen van een match tussen werknemer en werkgever.

Zo snel als het kan en zo langzaam als nodig is gaan we op zoek naar jouw talent en uniciteit. Geen flauwekul, recht door zee, eerlijk, duurzaam en vanuit de kern zoeken we naar jouw rode draad en brengen we je in contact met die werkgever die op zoek is naar jouw talent en kennis voor zijn organisatie.

Ieder mens heeft een uniek palet aan talenten, vaardigheden, mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. Hoe je deze bij jezelf herkent en erkent en ook kan inzetten voor jezelf of voor een eventuele werkgever is vaak een grote uitdaging en ontdekkingsreis. Tijdens deze persoonlijke ontdekkingsreis brengen wij in beeld en toetsen wij in de praktijk de volgende kernzaken:

  • Mogelijkheden en kracht van de persoon.

   • Nadruk ligt op iemands mogelijkheden in combinatie tot zijn eventuele beperkingen. Soms schuilt in iemands beperking ook gelijk zijn kracht.
  • Sfeer en persoonlijkheid.

   • Met wie hebben we te maken en hoe kunnen we aansluiten bij de identiteit van de deelnemers. Waar heeft de deelnemer behoefte aan om goed te kunnen functioneren en in hoeverre is het wensenlijk dat zijn omgeving hiervoor worden aangepast.
  • Sociale achtergrond en persoonlijk netwerk.

   • Het startpunt van een traject ligt bij de deelnemer als persoon. Waar komt hij vandaan en hoe kan hij zelf gebruik maken van zijn natuurlijke netwerk of zijn netwerk vergroten..
  • Wensen, motieven en perspectieven.

   • Belangrijk is om aan te sluiten bij de wensen, motieven en mogelijkheden van de deelnemer. Behalve het in kaart brengen van zijn wensen met werk is het ook goed om de vraag hierachter te kunnen beantwoorden. Wat zijn de motieven die hier een rol in spelen en hoe kan dit in reĆ«le mogelijkheden worden vertaald.
  • Manier van leren.

  • Iedereen kan leren en vaardigheden eigen maken, echter niet iedereen doet dit op dezelfde manier. Belangrijk is dan ook om te bekijken op welke wijze de deelnemer het beste in staat is bepaalde vaardigheden te leren, in welke context wordt het geplaatst en welke zaken worden wel of niet gestimuleerd.
 • Vaardigheden, kwaliteiten en talenten.Over welke vaardigheden beschikt iemand om bepaalde zaken te kunnen uitvoeren
  • Mensen beschikken over een flink arsenaal aan vaardigheden echter hoe staan deze met elkaar in verband. Belangrijk is om te kijken naar functionele vaardigheden m.b.t. het doen van arbeidshandelingen of algemene functionele vaardigheden.

Ben jij nieuwsgierig wat dit voor jouw betekend en hoe jij jouw kernkwaliteiten kan vinden en kan inzetten bij jouw ideale match dan wil ik hiervoor graag met jou het gesprek aangaan en deze zoektocht verder vormgeven.Jobcoaching l Trajectbegeleiding l Activering