Privacy en klachten

Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn cruciale componenten voor ieder1, dus ook voor onze cliënten en medewerkers. Ieder1 is anders hecht grote waarde hieraan, werkt individueel en levert maatwerk aan elke cliënt. We doen dit nauwkeurig, vertrouwelijk en volgens de geldende AVG regels. In dit zorgvuldige proces kan natuurlijk iets mislopen. Mocht dit zo zijn dan gaan we hierover met elkaar in gesprek. Komen we er samen niet meer uit dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke commissie te raadplegen die de cliënt adviseert en gezamenlijk met een advies komt.

Verder informatie hierover en hoe wij omgaan met privacy lees je in bijgevoegde documenten.

Privacyreglement Ieder1 is anders

Klachtenregeling Ieder1 is anders

Klachtenformulier Ieder1 is anders