De recycle fabriek Houten

Waarom dit initiatief ?

De Recycle Fabriek (2019) is een nieuw initiatief wat in het leven is geroepen door inspiratoren van De KrachtFabriek in Houten. Op De KrachtFabriek zijn naast inspiratoren ook deelnemers van Uitwerking actief. Zij doen hier arbeidsmatige activering niet alleen op De Krachtfabriek maar ook bij Sportcomplex De Meerpaal in Houten.

Op het sportcomplex zijn zij verantwoordelijk voor het schoon houden van het terrein en het gebouw wat de thuisbasis is  voor Hockeyclub Houten en de Houten Dragons.  Ook zij zijn begaan met het milieu en realiseren zich dat er iedere week ontzettend veel plasticflesjes en andere zaken na eenmalig gebruik worden weggegooid, gelukkig meestal in de daarvoor bestemde prullenbakken.  De verwerking van dit afval is echter lastig omdat dit tezamen met al het andere restafval moeilijk gescheiden kan worden. Door het plastic afval vroegtijdig van het andere afval te scheiden ontstaat er echter een nieuwe grondstof waar nog prima nieuwe producten mee gemaakt kunnen worden.

Wie doet er mee ?

Met de deelnemers van Uitwerking, de expertise van Tinkerinq en de kennis, mankracht en energie van andere inspiratoren bij De KrachtFabriek willen we  met dit idee aan de slag gaan. Ook willen we kijken of er mogelijkheden zijn voor leer-werktrajecten voor nieuwkomers of anderen deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt om in dit proces bij te dragen. Als eerste willen we proberen uit het ingezamelde plastic medailles te gaan maken voor de sportverenigingen. Op deze wijze zien de verenigingen en hun leden ook direct terug wat er met hun ingezamelde plastic gebeurd en welke mooie producten er nog van gemaakt kunnen worden.

Duurzaamheidsfonds Houten

Via het Duurzaamheidsfonds Houten proberen we nu geld in te zamelen om de benodigde machines te kunnen aanschaffen waarmee we het plastic kunnen gaan hergebruiken. Mocht de pilot slagen bij Hockeyclub Houten en de Houten Dragons dan willen we dit idee ook bij andere sportverenigingen onder de aandacht brengen. iedereen wil tenslotte toch van deze mooie medailles.

Klaar voor de start ?

We hopen met financiële steun van het Duurzaamheidsfonds Houten komend najaar een start te kunnen maken en de benodigde apparatuur te kunnen aanschaffen. Mocht dit lukken dan willen we de winterstop van beide verenigingen gebruiken om het proces van plastic shredden en omsmelten verder te gaan onderzoeken om dan in het voorjaar de eerste medailles te kunnen gaan leveren. Bedoeling is dat we in overleg met verenigingen ook andere producten gaan ontwikkelen.