Bij een kennismakingsgesprek staat uw vraag centraal en kijken we samen of het zinvol is met elkaar verder het pad naar werk te gaan verkennen. Aan een kennismakingsgesprek zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Voor een uitgebreide kennismaking zijn meestal meerdere afspraken nodig zijn. Tijdens de eerste kennismaking maken wij afspraken over eventuele  kosten voor een vervolg traject. In sommige gevallen kan de gemeente waarin u woonachtig bent of het UWV hierin ook bijdragen.

 

werk is geen werk als je doet wat je leuk vindt

Jobcoaching  l  Trajectbegeleiding  l Dagbesteding